Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1. Taraflar

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) madde 4’te adresi bulunan (“Alıcı”) ile Köseköy Mah. Ankara Cad. Mobesko Mobilyacılar Sitesi No: 267/12 K-2 BLOK Kartepe, Kocaeli’de bulunan TNR MOBİLYA İMALAT İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (“Satıcı”) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

Madde 2. Konu

İşbu Sözleşme, Alıcı’nın, Satıcı’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik (RG: 27.11.2014/29188) ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Madde 3. Satıcı Bilgileri

Ticari Ünvanı: TNR MOBİLYA İMALAT İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Köseköy Mah. Ankara Cad. Mobesko Mobilyacılar Sitesi No: 267/12 K-2 BLOK Kartepe, Kocaeli

Telefon: 0262 527 00 81

E-posta adresi: info@tnrmobilya.com

Madde 4. Alıcı (Fatura) Bilgileri

Şirket Adı / Ad ve Soyadı:

Vergi Dairesi ve No / TC Kimlik:

Adres:

Fatura teslimatı: Fatura, fatura adresi ile teslimat adresi aynı ise sipariş teslimatı sırasında sipariş ile birlikte teslim edilecektir. Fatura, fatura adresi ile teslimat adresi ayrı ise siparişle aynı tarihte fatura adresine postalanacaktır. Hizmet faturası ise hizmetin gerçekleştiği mekânda Alıcı’ya elden teslim edilecektir. Mal gayrimaddi (dijital içerik gibi) ise fatura, fatura adresine postalanacaktır.

Madde 5. Teslimat Bilgileri

Ad ve Soyadı:

E-posta:

Telefon (isteğe bağlı):

Adres:

Madde 6. Sözleşme Konusu Mal/Hizmet Bilgileri

6.1. Mal/Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, hizmetse ifa yeri/koşulları, satış bedeli, ödeme şekli) Satıcı’ya ait internet sitesinde (mal/hizmet sayfasında) yayınlanmaktadır.

6.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış bedelidir. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

6.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dahil satış bedeli aşağıda gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması:

Adet: 1

Genel Toplam (KDV ve Kargo Dahil): … TL

6.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti Alıcı tarafından ödenecektir.

Madde 7. Teslimat Süreleri

Teslimat süreleri mala/hizmete göre değişiklik gösterir ve Alıcı’ya her malın/hizmetin alışveriş sayfasında bildirilir.

Madde 8. Genel Hükümler

8.1. Alıcı, Madde 6’da belirtilen Sözleşme konusu mal/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

8.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile Alıcı’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir. Bu süre içinde ürünün Alıcı’ya teslim edilememesi durumunda, Alıcı’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. Sözleşme’nin feshi durumunda, Satıcı, varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde tüketiciye ilgili mevzuat uyarınca belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa tüketiciyi borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.

8.3. Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

8.4. Satıcı, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla Satıcı, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir mal veya hizmet tedarik edebilir.

8.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda teyit edilmesi ve Sözleşme konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

8.6. Satıcı sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde Alıcı’ya durumu yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

 1. a) Sözleşme konusu bir malsa, Satıcı teslimat masrafları da dahil olmak üzere kredi kartı üzerinden tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde Alıcı’ya iade eder. Alıcı, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın ilgili banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması hâlinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2. b) Sözleşme konusu hizmet kapsamına giren etkinlik ise örneğin yeterli kontenjana ulaşılmadığı takdirde veya mücbir nedenden iptal edilebilir. Bu durumda, ücret iadesi yapılması veya bu hakkın başka bir etkinliğe katılım için kullanılmasına imkân verilmesi tamamen Satıcı’nın tasarrufundadır.

8.7. Satıcı, malın Alıcı ya da Alıcı’nın taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur.

8.8. Alıcı, Sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

8.9. Alıcı, Satıcı’nın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep edemez.

8.10. Satıcı tarafından sunulan mal/hizmet perakende satış kapsamında tüketiciye yöneliktir; Satıcı, Alıcı’nın yeniden satış amacı bulunduğundan şüphe etmesi hâlinde işbu Sözleşme kurulmuş olsa dahi siparişi iptal etme ve ürünleri teslim etmeme hakkını saklı tutar.

8.11. Alıcı, Sözleşme konusu ürünün Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmemesi hâlinde, Alıcı Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri Alıcı’ya ait olacak şekilde ve Satıcı’nın anlaşmalı olduğu taşıyıcı ile Satıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.12. Satıcı’nın, Alıcı tarafından sipariş formunda belirtilen adresi, e-posta adresi, sabit veya mobil telefon hatları gibi iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Alıcı’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Alıcı, işbu Sözleşme’yi kabul etmekle Satıcı’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

8.13. Hizmet kapsamına giren etkinliklerin (sunum, atölye çalışması, eğitim) biletleri Alıcı’ya hizmetin gerçekleştiği zaman/mekânda teslim edilir.

8.14. Hizmet kapsamına giren etkinlikler esnasında, etkinlik yürütücüsü veya diğer katılımcılara sözlü veya fiziksel olarak sataşma, kışkırtma, hakaret, şiddet ya da şikâyete konu olacak herhangi bir eylem ya da davranışın vukuu bulması hâlinde, Satıcı, bu eylemi gerçekleştiren Alıcı’yı mekândan çıkarma ve bu Alıcı açısından etkinliği sonlandırma hakkına sahiptir. Bu durumda hizmet bedelin iadesini talep edemez.

8.15. Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün Alıcı’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi hâlinde, Satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edebilir. Alıcı’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması hâlinde ise Satıcı, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

8.16. Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesinde mal/hizmet siparişi verirken formda doldurduğu kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Satıcı’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Satıcı’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

8.17. Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Alıcı’yı bağlayacaktır.

8.18. Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

8.19. Satıcı’ya ait internet sitesinin üzerinden, Satıcı’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler, herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişi/kurumu desteklemek amaçlı olmayıp, link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

8.20. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Alıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Satıcı’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi hâlinde, Satıcı’nın Alıcı’ya karşı Sözleşme’ye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

Madde 9. Cayma Hakkı

9.1. Alıcı; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Satıcı’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı’ya aittir. Alıcı, iş bu Sözleşme’yi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

9.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde Satıcı’ya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ilgili mal/hizmetin işbu Sözleşme’de düzenlenen “Cayma Hakkının İstisnaları” hükümleri çerçevesinde bulunmaması şarttır. Bu hakkın kullanılması hâlinde,

 1. a) kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürünün faturası (Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadelerinin, kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.); iade formu; iade edilecek malın kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Alıcı, Satıcı’nın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malı göndermeyi talep edemez.
 2. b) Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve Alıcı’yı borç altına sokan belgeleri Alıcı’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
 3. c) Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan Alıcı sorumlu değildir.

Madde 10. Cayma Hakkının İstisnaları

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesi uyarınca Alıcı aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

 1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 2. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 2. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması hâlinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 3. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 4. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Madde 11. Temerrüt Hâli ve Hukuki Sonuçları

Alıcı, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi hâlinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

Madde 12. Yetkili Mahkeme

İşbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıklarda şikâyet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dahilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

 1. a)400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,
 2. b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
 3. c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli kılınmışlardır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

Madde 13. Yürürlük

Alıcı, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu Sözleşme’nin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. Satıcı, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu Sözleşme’nin sitede Alıcı tarafından okunup kabul edilebilmesi için gerekli yazılım düzenlemelerini yapmakla yükümlüdür.

Satıcı ve Alıcı, Sözleşme’nin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder.

Satıcı: TNR MOBİLYA İMALAT İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Alıcı:

Tarih: